Наркологічне диспансерне відділення (НДВ) створено як амбулаторний підрозділ Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» у 1994 році (наказ від 01.10.94 №73а), та сучасному вигляді розташоване за адресою: вул. Відпочинку, 18. Режим роботи відділення з прийому пацієнтів від 09:00 до 18:00

Зміст діяльності

Призначенням НДВ є здійснення профілактичного та диспансерного динамічного нагляду за особами, які обстежені в лікарні та яким в порядку визначному законодавством встановлено діагноз психічних та поведінкових розладів в наслідок вживання психоактивних речовин визначені в МКХ-10.

Постійне медичне спостереження та оцінка пребігу захворювання, стану ремісії та соціально-психологічної адаптації осіб, які страждають на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та перебувають під профілактичним або диспансерно-динамічним наглядом.

Формування членами мобільної мультидисциплінарної команди індивідуальної програми лікування та реабілітації з метою досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву на основі отиманих результатів психіатричного огляду у співпраці із пацієнтами та їх законними представником.

Надання допомоги пацієнтам з розладами психіки та поведінки, у яких є психосоціальна дезадаптація, та у яких виявляють підвищений ризик загострень, а також пацієнтам із низькою прихильністю до лікування.

Формування із залученням пацієнтів та Їх законного представника індивідуального плану лікування і реабілітації для досягнення одужання або стійкої ремісії та попередження рецидиву.

Психологічна підтримка членів родини паціентів (законних представників та осіб, які здійснюють догляд), навчання технік самодопомоги, інформування та роз’яснення про проблеми з психічним здоров’ям та їх вплив, психоедукація та інші науково-обґрунтовані методи психологічної підтримки.

Визначення потреби паціентів у фармакотерапії, призначення медикаментозного лікування і слідкування за дотриманням призначеного лікування.

Видача довідок населенню по самозверненню, та опрацювання запитів для національної поліції, судів та прокуратури.

Телефони:

+38(044) 337-54-96 – Довідки та запити
+38(044) 337-54-98

вул. Відпочинку, 18, Київ, Україна, 03115