Ідеологія програми ґрунтується на ідеї повної відмови від вживання психоактивних речовин та інших проявів аддиктивної поведінки та застосування науково обґрунтованих форм і методів реабілітації.

Кінцевою метою участі у реабілітаційній програмі є досягнення стійких поведінкових змін в конкретних сферах життєдіяльності клієнта внаслідок вирішення його нагальних проблем.

Основними завданнями реабілітаційної програми є:

 1. свідоме утримання від вживання психоактивних речовин та інших проявів аддиктивної поведінки;
 2. покращення психоемоційного стану;
 3. покращення соціального функціонування клієнта.

Загальні завдання реалізовуються через більш конкретні, специфічні завдання.

Для першого завдання це:

 • прояснення ролі і місця алкоголю, наркотиків та аддиктивних форм поведінки у житті клієнта;
 • оволодіння стратегіями контролю поведінки щодо деструктивних проявів узалежнення;
 • навчання навичкам попередження зриву.

Для другого завдання це:

 • розпізнавання емоцій і навчання емоційній саморегуляції;
 • розширення позитивного емоційного досвіду;
 • розпізнавання і відмова від дисфункціональних психологічних захистів;
 • зміцнення і навчання новим стратегіям внутрішньої саморегуляції.

Для третього завдання це:

 • зміна способів взаємодії з іншими;
 • налагодження стабільних стосунків з найближчим оточенням;
 • відновлення професійної діяльності / навчання.

Процес реабілітації в умовах наркологічного відділення № 5 КНП КМНКЛ «Соціотерапія».

Організація реабілітаційного процесу відбувається в умовах стаціонару, що є однією з науково обґрунтованих форм лікарняної допомоги, орієнтованих на відмову від вживання наркотиків.

Основною реабілітаційною задачею програми реабілітації є створення терапевтичного середовища. Терапевтичне середовище є основним реабілітаційним фактором. Під поняттям “терапевтичне середовище” розуміється сукупність об’єктивних факторів – організаційних і функціональних, – що об’єднані у реабілітаційну програму і спрямовані на полегшення страждань та подолання дисфункціональних проявів з метою відновлення або формування соціально прийнятних особистісних і поведінкових якостей клієнта.

Принципи організації реабілітаційної програми

Побудова реабілітаційного процесу ґрунтується на таких науково обґрунтованих принципах ефективного лікування:

 1. Не існує єдиного виду лікування, прийнятного для всіх, хто звертається за допомогою. Клієнт спільно із фахівцем вирішують, наскільки дана програма зможе допомогти саме йому з огляду на окреслені проблеми і потреби.
 2. Потреба у лікуванні має бути задоволена якнайшвидше. Робота з клієнтом розпочинається незалежно від того, вживає чи не вживає він наркотики на момент звернення. У разі неможливості задоволення потреб клієнта в умовах стаціонару, його направляють до установ, які це зможуть зробити.
 3. Лікування спрямоване на різні потреби клієнта, а не лише безпосередньо на проблему його вживання. Попри це, проблеми, які клієнт може вирішити у центрі, обмежені декількома сферами.
 4. Індивідуальний лікувальний план і план втручань мають бути постійно у фокусі та коригуватися відповідно до потреб клієнта, які змінюються. В центрі це відбувається шляхом моніторингу і коригування цілей реабілітації.
 5. Встановлення необхідного для лікування часу є визначальним для його ефективності. У випадку, якщо під час оцінки проблем і потреб стає зрозумілим, що чотиримісячної програми центру недостатньо для їх розв’язання, клієнтові пропонуються інші варіанти реабілітації поза відділенням.
 6. Мотиваційне консультування (індивидуальне і групове) та біхевіориські методи роботи є визначальним компонентом лікувальної програми для наркозалежних. В центрі такі методи і форми роботи займають більше половини реабілітаційних активностей.
 7. Медична детоксикація є лише першим етапом у лікуванні залежності і сама по собі в довгостроковій перспективі незначною мірою впливає на наркоспоживання. З огляду на теоретичні засади даної реабілітаційної програми, цей принцип є одним з визначальних.
 8. Одужання від залежності може бути довготривалим процесом, нерідко з повторними епізодами лікування. Відповідно, у центрі застосовується правило “відкритих дверей”: у разі потреби людина завжди може звернутися за допомогою в даний заклад знову.

Нугманова Лілія Ільфатівна

Завідувач Наркологічним відділенням № 5

Телефони.:

+38(044) 337-54-93
+38(044) 337-54-95
+38(097) 604-64-56

вул. Відпочинку, 18, Київ, Україна, 03115