Головна сторінка

Матеріал з КМНКЛ Соціотерапії

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(27 проміжних версій не показані.)
Рядок 1: Рядок 1:
-
<p><span class="fck_mw_special" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="metakeywords">Sociotherapy,clinic,narcological,Киевская,городская,наркологическая,клиническая,больница,Социотерапия,КГНКБ,Київська,міська,наркологічна,клінічна,лікарня,Соціотерапія,substitution,therapy,Заместительная,терапия,Замісна,терапія,лікування,наркозалежності,алкозалежності,Київ,Лечение,наркомании,алкозависимости,Киев,drug,abuse,Kyiv,alcohol abuse,treatment,наркологічний диспансерно-динамічний нагляд,профілактика вижвання психоактивних речовин</span>
+
<metakeywords>Sociotherapy,clinic,narcological,Киевская,городская,наркологическая,клиническая,больница,Социотерапия,КГНКБ,Київська,міська,наркологічна,клінічна,лікарня,Соціотерапія,substitution,therapy,Заместительная,терапия,Замісна,терапія,лікування,наркозалежності,алкозалежності,Київ,Лечение,наркомании,алкозависимости,Киев,drug,abuse,Kyiv,alcohol abuse,treatment,наркологічний диспансерно-динамічний нагляд,профілактика вижвання психоактивних речовин</metakeywords>  
-
</p>
+
 
-
<center><img src="/images/thumb/a/a3/Vievska2.jpg/300px-Vievska2.jpg" _fck_mw_filename="Vievska2.jpg" _fck_mw_location="center" _fck_mw_width="300" alt="Vievska2.jpg" class="fck_mw_center" /><br /><h4>18 вересня 2012 року, на 81 році життя,
+
 
-
<p>раптово померла Доктор медичних наук,
+
 
-
професор кафедри психіатрії,
+
'''Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:'''
-
Ветеран Великої вітчизняної війни
+
 
-
</p><p>[ВІЄВСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА]
+
:- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів;  
-
(2 листопада 1930 – 18 вересня 2012)
+
:- Безвідмовність та анонімність лікування;  
-
</p>
+
:- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності;  
-
Висловлюємо глибоке співчуття родичам померлої.</h4></center><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
+
:- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих;  
-
<p><b>Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:</b>
+
:- Діагностика складних випадків;  
-
</p>
+
:- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування.
-
<dl><dd>- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів;
+
 
-
</dd><dd>- Безвідмовність та анонімність лікування;
+
Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:  
-
</dd><dd>- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності;
+
 
-
</dd><dd>- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих;
+
:1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування;  
-
</dd><dd>- Діагностика складних випадків;
+
:2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами;  
-
</dd><dd>- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування.
+
:3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації.
-
</dd></dl>
+
 
-
<p>Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:
+
В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін.  
-
</p>
+
 
-
<dl><dd>1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування;
+
{{Телефон довідкової диспетчерської служби 380-44-524-4493 цілодобово}}  
-
</dd><dd>2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами;
+
 
-
</dd><dd>3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації.
+
<br>
-
</dd></dl>
+
<div style="border-width: 2px; border-style: double; border-color: darkgreen;" class="plainlinks"><center>
-
<p>В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін.  
+
<font color="red" size="4">ДІЗНАЙСЯ ПРО СВІЙ РИЗИК ЗАХВОРІТИ НА РАК (ІНТЕРНЕТ-АНКЕТУВАННЯ) </font>  
-
</p><p><span class="fck_mw_template">{{Телефон довідкової диспетчерської служби 380-44-524-4493 цілодобово}}</span>
+
</center>
 +
Національний інститут раку проводить Інтернет-Анкетування населення України, з метою виявлення людей з підвищеним ризиком онкологічних захворювань.
 +
<br>
 +
Анкета дає можливість виявити передпухлинні та пухлинні захворювання шлунка та стравоходу.
 +
<br>
 +
Результати тестування не являються діагнозом, але поставтесь до них уважно! Позитивний тест є передумовою обов`язкового обстеження.
<br />
<br />
-
</p>
+
 
-
<h2> КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" </h2>
+
<center><font size="4"> [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://xn--80aaosbpcec8b.xn--j1amh Пройти анкетування] </font> </center>
-
<p>Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).  
+
</div>
-
</p>
+
 
-
<dl><dd>КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.  
+
<br>
-
</dd><dd>Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.euro.who.int">Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я</a>, <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.unodc.org">Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН</a>, фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html">США</a>, ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=343-93-%EF">Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України</a> виділена як базова для впровадження в нашій країні.
+
<center>
-
</dd><dd>Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.
+
<font color="red" size="4">Інформація для людей з обмеженими можливостями! </font>
-
</dd></dl>
+
</center>
-
<h1>Історична довідка</h1>
+
<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Конвенції про права інвалідів, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" люди з обмеженими можливостями (інваліди, які пересуваються на візках, інваліди по &nbsp;зору &nbsp;та &nbsp;ін.) &nbsp;&nbsp;<font color="red">позачергово</font>&nbsp; &nbsp;проходять &nbsp;наркологічний &nbsp;профілактичний &nbsp;огляд у &nbsp;кабінетах &nbsp;Київської &nbsp;міської &nbsp;наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" , що розташовані у лікувально-профілактичних закладах м. Києва, <font color="red">обладнаних пандусами</font>, за адресами:
-
<dl><dd>Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.
+
 
-
</dd></dl>
+
*вул. Котельникова, 95 (режим роботи: ПН – ПТ з 9:00 до 16:00).
-
<h1>Лікувальні потужності</h1>
+
*вул. Пімоненка, 10 (режим роботи: ПН – ПТ з 10:00 до 16:00).
-
<dl><dd>Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.  
+
 
-
</dd></dl>
+
Існує можливість для людей з обмеженими можливостями (інвалідів, які пересуваються на візках, та ін.) узгодити час візиту за тел. 503-70-01.<br><br> <br>
-
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №1">Наркологічне відділення №1</a> - має 35 наркологічних ліжок для лікування хворих в гострих станах з реанімаційним блоком на 12 ліжок,
+
<div style="border-width: 2px; border-style: double; border-color: blue;" class="plainlinks"><center><font face="Verdana" size="2">У нашій лікарні відкрилось [[Відділення швидкої медичної консультативної наркологічної допомоги]], що надає цілодобову спеціалізовану наркологічну допомогу дорослому та дитячому населенню на догоспітальному етапі та здійснює невідкладну госпіталізацію наркологічних хворих та забезпечує безперервність надання замісної підтримуючої терапіїї. Виклики здійснюються цілодобово за телефонами +380 44 5243493 та +380 44 5248990</font></center></div>
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)">Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)</a> - на 40 ліжок,  
+
<br>
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №3">Наркологічне відділення №3</a> - на 30 ліжок,  
+
 
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №4">Наркологічне відділення №4</a> - на 50 ліжок з 9 реанімаційними ліжками включно,  
+
== КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" ==
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a> - на 45 ліжок.  
+
 
-
</li></ul>
+
Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).  
-
<dl><dd>Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.
+
 
-
</dd></dl>
+
:КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.  
-
<h1>Інші підрозділи лікарні</h1>
+
:Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.euro.who.int Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я], [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.unodc.org Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН], фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html США], ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=343-93-%EF Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України] виділена як базова для впровадження в нашій країні.  
-
<h2>Реабілітація пацієнтів</h2>
+
:Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.
-
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Реабілітаційне наркологічне відділення">Реабілітаційне наркологічне відділення</a>
+
 
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a>
+
= Історична довідка =
-
</li></ul>
+
 
-
<h2><a _fcknotitle="true" href="Замісна підтримувальна терапія">Замісна підтримувальна терапія</a></h2>
+
:Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.
-
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями">Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями</a>
+
 
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Денний стаціонар">Денний стаціонар</a>
+
= Лікувальні потужності =
-
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії">Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії</a>
+
 
-
</li></ul>
+
:Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.
-
<h2><a _fcknotitle="true" href="Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян">Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян</a></h2>
+
 
-
<h2><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне диспансерне відділення">Наркологічне диспансерне відділення</a></h2>
+
*[[Наркологічне відділення №1]] - має 35 наркологічних ліжок для лікування хворих в гострих станах з реанімаційним блоком на 12 ліжок,  
-
<h2><a _fcknotitle="true" href="Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння">Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння</a></h2>
+
*[[Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)]] - на 40 ліжок,  
-
<h2><a _fcknotitle="true" href="Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні">Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні</a></h2>
+
*[[Наркологічне відділення №3]] - на 30 ліжок,  
-
<h1><a _fcknotitle="true" href="Керівництво лікарні">Керівництво лікарні</a></h1>
+
*[[Наркологічне відділення №4]] - на 50 ліжок з 9 реанімаційними ліжками включно,  
-
<p>Наша електронна адреса [email protected]
+
*[[Наркологічне відділення №5]] - на 45 ліжок.
-
</p>
+
 
 +
:Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.
 +
 
 +
= Інші підрозділи лікарні =
 +
 
 +
== Реабілітація пацієнтів ==
 +
 
 +
*[[Реабілітаційне наркологічне відділення]]
 +
*[[Наркологічне відділення №5]]
 +
 
 +
== [[Замісна підтримувальна терапія]]  ==
 +
 
 +
*[[Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями]]
 +
*[[Денний стаціонар]]
 +
*[[Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії]]
 +
 
 +
== [[Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян]]  ==
 +
 
 +
== [[Наркологічне диспансерне відділення]]  ==
 +
 
 +
== [[Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння]]  ==
 +
 
 +
== [[Відділення швидкої медичної консультативної наркологічної допомоги]]  ==
 +
 
 +
== [[Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні]]  ==
 +
 
 +
= [[Керівництво лікарні]]  =
 +
 
 +
Наша електронна адреса [email protected]  
 +
 
 +
<br> [[Державні закупівлі]]

Версія 12:11, 28 лютого 2018Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:

- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів;
- Безвідмовність та анонімність лікування;
- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності;
- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих;
- Діагностика складних випадків;
- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування.

Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:

1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування;
2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами;
3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації.

В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін.Інформація для людей з обмеженими можливостями!


     Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Конвенції про права інвалідів, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" люди з обмеженими можливостями (інваліди, які пересуваються на візках, інваліди по  зору  та  ін.)   позачергово   проходять  наркологічний  профілактичний  огляд у  кабінетах  Київської  міської  наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" , що розташовані у лікувально-профілактичних закладах м. Києва, обладнаних пандусами, за адресами:

  • вул. Котельникова, 95 (режим роботи: ПН – ПТ з 9:00 до 16:00).
  • вул. Пімоненка, 10 (режим роботи: ПН – ПТ з 10:00 до 16:00).

Існує можливість для людей з обмеженими можливостями (інвалідів, які пересуваються на візках, та ін.) узгодити час візиту за тел. 503-70-01.Зміст

КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ"

Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).

КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.
Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я, Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН, фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв США, ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України виділена як базова для впровадження в нашій країні.
Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.

Історична довідка

Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.

Лікувальні потужності

Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.
Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.

Інші підрозділи лікарні

Реабілітація пацієнтів

Замісна підтримувальна терапія

Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян

Наркологічне диспансерне відділення

Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння

Відділення швидкої медичної консультативної наркологічної допомоги

Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні

Керівництво лікарні

Наша електронна адреса [email protected]


Державні закупівлі