Головна сторінка

Матеріал з КМНКЛ Соціотерапії

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
-
<metakeywords>Sociotherapy,clinic,narcological,Киевская,городская,наркологическая,клиническая,больница,Социотерапия,КГНКБ,Київська,міська,наркологічна,клінічна,лікарня,Соціотерапія,substitution,therapy,Заместительная,терапия,Замісна,терапія,лікування,наркозалежності,алкозалежності,Київ,Лечение,наркомании,алкозависимости,Киев,drug,abuse,Kyiv,alcohol abuse,treatment,наркологічний диспансерно-динамічний нагляд,профілактика вижвання психоактивних речовин</metakeywords>
+
<p><span class="fck_mw_special" _fck_mw_customtag="true" _fck_mw_tagname="metakeywords">Sociotherapy,clinic,narcological,Киевская,городская,наркологическая,клиническая,больница,Социотерапия,КГНКБ,Київська,міська,наркологічна,клінічна,лікарня,Соціотерапія,substitution,therapy,Заместительная,терапия,Замісна,терапія,лікування,наркозалежності,алкозалежності,Київ,Лечение,наркомании,алкозависимости,Киев,drug,abuse,Kyiv,alcohol abuse,treatment,наркологічний диспансерно-динамічний нагляд,профілактика вижвання психоактивних речовин</span>
-
<center>[[Image:Vievska2.jpg|center|300px|Vievska2.jpg]]<br /><h4>18 вересня 2012 року, на 81 році життя,  
+
</p>
-
раптово померла Доктор медичних наук,  
+
<center><img src="/images/thumb/a/a3/Vievska2.jpg/300px-Vievska2.jpg" _fck_mw_filename="Vievska2.jpg" _fck_mw_location="center" _fck_mw_width="300" alt="Vievska2.jpg" class="fck_mw_center" /><br /><h4>18 вересня 2012 року, на 81 році життя,  
 +
<p>раптово померла Доктор медичних наук,  
професор кафедри психіатрії,  
професор кафедри психіатрії,  
Ветеран Великої вітчизняної війни
Ветеран Великої вітчизняної війни
-
 
+
</p><p>[ВІЄВСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА]
-
[ВІЄВСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА]
+
(2 листопада 1930 – 18 вересня 2012)
(2 листопада 1930 – 18 вересня 2012)
-
 
+
</p>
Висловлюємо глибоке співчуття родичам померлої.</h4></center><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Висловлюємо глибоке співчуття родичам померлої.</h4></center><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
-
 
+
<p><b>Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:</b>
-
'''Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:'''
+
</p>
-
:- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів;
+
<dl><dd>- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів;
-
:- Безвідмовність та анонімність лікування;
+
</dd><dd>- Безвідмовність та анонімність лікування;
-
:- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності;
+
</dd><dd>- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності;
-
:- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих;
+
</dd><dd>- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих;
-
:- Діагностика складних випадків;
+
</dd><dd>- Діагностика складних випадків;
-
:- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування.
+
</dd><dd>- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування.
-
Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:
+
</dd></dl>
-
:1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування;
+
<p>Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:
-
:2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами;
+
</p>
-
:3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації.
+
<dl><dd>1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування;
-
В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін. ''
+
</dd><dd>2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами;
-
 
+
</dd><dd>3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації.
-
{{Телефон довідкової диспетчерської служби 380-44-524-4493 цілодобово}}
+
</dd></dl>
 +
<p>В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін.  
 +
</p><p><span class="fck_mw_template">{{Телефон довідкової диспетчерської служби 380-44-524-4493 цілодобово}}</span>
<br />
<br />
-
 
+
</p>
-
== КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" ==
+
<h2> КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ" </h2>
-
Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).  
+
<p>Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).  
-
:КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.  
+
</p>
-
:Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.euro.who.int Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я][http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.unodc.org Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН], фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html США], ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а [http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=343-93-%EF Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України] виділена як базова для впровадження в нашій країні.
+
<dl><dd>КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.  
-
:Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.
+
</dd><dd>Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.euro.who.int">Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я</a><a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.unodc.org">Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН</a>, фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html">США</a>, ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=343-93-%EF">Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України</a> виділена як базова для впровадження в нашій країні.
-
 
+
</dd><dd>Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.
-
=Історична довідка=
+
</dd></dl>
-
:Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.
+
<h1>Історична довідка</h1>
-
 
+
<dl><dd>Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.
-
=Лікувальні потужності=
+
</dd></dl>
-
:Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.  
+
<h1>Лікувальні потужності</h1>
-
*[[наркологічне відділення №1]] - має 35 наркологічних ліжок для лікування хворих в гострих станах з реанімаційним блоком на 12 ліжок,
+
<dl><dd>Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.  
-
*[[наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)]] - на 40 ліжок,  
+
</dd></dl>
-
*[[наркологічне відділення №3]] - на 30 ліжок,  
+
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №1">Наркологічне відділення №1</a> - має 35 наркологічних ліжок для лікування хворих в гострих станах з реанімаційним блоком на 12 ліжок,
-
*[[наркологічне відділення №4]] - на 50 ліжок з 9 реанімаційними ліжками включно,  
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)">Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)</a> - на 40 ліжок,  
-
*[[наркологічне відділення №5]] - на 45 ліжок.  
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №3">Наркологічне відділення №3</a> - на 30 ліжок,  
-
:Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №4">Наркологічне відділення №4</a> - на 50 ліжок з 9 реанімаційними ліжками включно,  
-
 
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a> - на 45 ліжок.  
-
=Інші підрозділи лікарні=
+
</li></ul>
-
==Реабілітація пацієнтів==
+
<dl><dd>Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.
-
*[[Реабілітаційне наркологічне відділення]]
+
</dd></dl>
-
*[[Наркологічне відділення №5]]
+
<h1>Інші підрозділи лікарні</h1>
-
==[[Замісна підтримувальна терапія]]==
+
<h2>Реабілітація пацієнтів</h2>
-
*[[Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями]]
+
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Реабілітаційне наркологічне відділення">Реабілітаційне наркологічне відділення</a>
-
*[[Денний стаціонар]]
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a>
-
*[[Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії]]
+
</li></ul>
-
 
+
<h2><a _fcknotitle="true" href="Замісна підтримувальна терапія">Замісна підтримувальна терапія</a></h2>
-
==[[Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян]]==
+
<ul><li><a _fcknotitle="true" href="Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями">Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями</a>
-
==[[Наркологічне диспансерне відділення]]==
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Денний стаціонар">Денний стаціонар</a>
-
==[[Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння]]==
+
</li><li><a _fcknotitle="true" href="Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії">Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії</a>
-
 
+
</li></ul>
-
==[[Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні]]==
+
<h2><a _fcknotitle="true" href="Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян">Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян</a></h2>
-
=[[Керівництво лікарні]]=
+
<h2><a _fcknotitle="true" href="Наркологічне диспансерне відділення">Наркологічне диспансерне відділення</a></h2>
-
Наша електронна адреса [email protected]
+
<h2><a _fcknotitle="true" href="Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння">Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння</a></h2>
 +
<h2><a _fcknotitle="true" href="Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні">Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні</a></h2>
 +
<h1><a _fcknotitle="true" href="Керівництво лікарні">Керівництво лікарні</a></h1>
 +
<p>Наша електронна адреса [email protected]
 +
</p>

Версія 10:20, 19 вересня 2012

Sociotherapy,clinic,narcological,Киевская,городская,наркологическая,клиническая,больница,Социотерапия,КГНКБ,Київська,міська,наркологічна,клінічна,лікарня,Соціотерапія,substitution,therapy,Заместительная,терапия,Замісна,терапія,лікування,наркозалежності,алкозалежності,Київ,Лечение,наркомании,алкозависимости,Киев,drug,abuse,Kyiv,alcohol abuse,treatment,наркологічний диспансерно-динамічний нагляд,профілактика вижвання психоактивних речовин

<img src="/images/thumb/a/a3/Vievska2.jpg/300px-Vievska2.jpg" _fck_mw_filename="Vievska2.jpg" _fck_mw_location="center" _fck_mw_width="300" alt="Vievska2.jpg" class="fck_mw_center" />

18 вересня 2012 року, на 81 році життя,

раптово померла Доктор медичних наук, професор кафедри психіатрії, Ветеран Великої вітчизняної війни

[ВІЄВСЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА]

(2 листопада 1930 – 18 вересня 2012)

Висловлюємо глибоке співчуття родичам померлої.


Лікування наркологічних проблем у Київській міській наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" це:

- Гуманістичний та нерепресивний підхід до лікування наркологічних пацієнтів; </dd>
- Безвідмовність та анонімність лікування; </dd>
- Комплекс ефективних сучасних заходів по лікуванню алкогольної та наркотичної залежності; </dd>
- Сучасні методики медикаментозного та психотерапевтичного лікування наркологічних хворих; </dd>
- Діагностика складних випадків; </dd>
- Повний соціально-психологічний супровід пацієнта та його родини на весь період лікування. </dd>

Існує умовний поділ процесу лікування наркологічних хворих:

1. Встановлення діагнозу, оцінка мотивації до лікування; </dd>
2. Детоксикація з використанням сучасних схем лікування проводиться висококваліфікованими лікарями-наркологами; </dd>
3. На основі результатів діагностики розробка індивідуального плану лікування та реабілітації. </dd>

В лікуванні залежностей важливим є комплексний підхід, який приділяє увагу різним сторонам залежності, а саме фізичній, психологічній, міжособистісній та ін.


Зміст

КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ"

Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).

КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв. </dd>
Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.euro.who.int">Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я</a>, <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.unodc.org">Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН</a>, фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html">США</a>, ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а <a href="http://sociotherapy.org.ua/go.php?url=http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=343-93-%EF">Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України</a> виділена як базова для впровадження в нашій країні. </dd>
Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу. </dd>

Історична довідка

Київську мiську наркологiчну клінічну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву. </dd>

Лікувальні потужності

Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі. </dd>

  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №1">Наркологічне відділення №1</a> - має 35 наркологічних ліжок для лікування хворих в гострих станах з реанімаційним блоком на 12 ліжок,
  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)">Наркологічне відділення №2 (клініка ургентної наркології та детоксикації)</a> - на 40 ліжок,
  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №3">Наркологічне відділення №3</a> - на 30 ліжок,
  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №4">Наркологічне відділення №4</a> - на 50 ліжок з 9 реанімаційними ліжками включно,
  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a> - на 45 ліжок.

Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію. </dd>

Інші підрозділи лікарні

Реабілітація пацієнтів

  • <a _fcknotitle="true" href="Реабілітаційне наркологічне відділення">Реабілітаційне наркологічне відділення</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Наркологічне відділення №5">Наркологічне відділення №5</a>

<a _fcknotitle="true" href="Замісна підтримувальна терапія">Замісна підтримувальна терапія</a>

  • <a _fcknotitle="true" href="Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями">Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Денний стаціонар">Денний стаціонар</a>
  • <a _fcknotitle="true" href="Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії">Амбулаторний кабінет замісної підтримувальної терапії</a>

<a _fcknotitle="true" href="Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян">Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян</a>

<a _fcknotitle="true" href="Наркологічне диспансерне відділення">Наркологічне диспансерне відділення</a>

<a _fcknotitle="true" href="Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння">Відділення медичних оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння</a>

<a _fcknotitle="true" href="Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні">Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні</a>

<a _fcknotitle="true" href="Керівництво лікарні">Керівництво лікарні</a>

Наша електронна адреса [email protected]