Головна сторінка

Матеріал з КМНКЛ Соціотерапії

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Замісна підтримувальна терапія)
(Замісна підтримувальна терапія)
Рядок 22: Рядок 22:
*[[Реабілітаційне наркологічне відділення]]
*[[Реабілітаційне наркологічне відділення]]
*[[Наркологічне відділення №5]]
*[[Наркологічне відділення №5]]
-
==Замісна підтримувальна терапія==
+
==[[Замісна підтримувальна терапія]]==
:Замісна терапія розглядається як один з варіантів лікування для наркозалежних людей, які фактично не можуть припинити вживання ін'єкційного наркотику, навіть якщо прагнуть це зробити.
:Замісна терапія розглядається як один з варіантів лікування для наркозалежних людей, які фактично не можуть припинити вживання ін'єкційного наркотику, навіть якщо прагнуть це зробити.
-
Вперше в Україні, у грудні 2004 року, впроваджені програми замісної терапії у Києві, а саме в Київській міський наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» з використанням препарату "Бупренорфіну гідрохлорид", а у 2007 – з використанням препарату "Метадолу гідроохлорид". Відтоді програми ЗПТ поширилися у всі регіони України. У нашій лікарні програма поєднана з психо-соціальною допомогою, з урахуванням того, що повинен бути доступний широкий спектр послуг з лікування.  
+
:Сьогодні вже понад 60 країн світу визнали ефективність зазначеного методу лікування: США (більш як 200 тис. пацієнтів), Великобританія (128 тис.), Франція (105 тис.), Італія (91 тис.), Іспанія (89 тис.), Німеччина (75 тис.), Австралія і Нова Зеландія (понад 20 тис.), Канада (15 тис.), Китай (12 тис.) та iн.
 +
:Усього у світі на цей час налічується понад 800 тисяч пацієнтів програм замісної терапії, рік у рік їх стає більше, у т.ч. за рахунок країн пострадянського простору. Слід брати до уваги, що в усіх без винятку 27 країнах Євросоюзу замісна підтримуюча терапія є стандартом наркологічної допомоги, поряд із реабілітаційними та детоксикаційними компонентами лікування наркозалежності.
 +
:У 2004 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) та Управління ООН з проблем наркотиків і злочинності (УООННЗ) визнали замісну терапію «одним із найефективніших видів фармакологічного лікування опіоїдної залежності». Спiльна позицiя ВООЗ/УООННП/ЮНЭЙДС - "Заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа: Опиоидная зависимость – сложное состояние, часто требующее длительного лечения и ухода, – связана с высоким риском инфицирования ВИЧ в случае инъекционного введения опиоидов с использованием зараженного инструментария. Поскольку не существует единственного метода лечения, эффективного для всех индивидов с опиоидной зависимостью, должен быть доступен достаточно широкий арсенал разнообразных методов. Заместительная поддерживающая терапия – один из наиболее эффективных методов лечения опиоидной зависимости. Заместительная поддерживающая терапия – основной компонент приближенных к населению подходов к ведению пациентов с опиоидной зависимостью и профилактике инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)".
 +
:Вперше в Україні, у грудні 2004 року, впроваджені програми замісної терапії у Києві, а саме в Київській міський наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» з використанням препарату "Бупренорфіну гідрохлорид", а у 2007 – з використанням препарату "Метадолу гідроохлорид". Відтоді програми ЗПТ поширилися у всі регіони України. У нашій лікарні програма поєднана з психо-соціальною допомогою, з урахуванням того, що повинен бути доступний широкий спектр послуг з лікування.  
*[[Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями]]
*[[Амбулаторне відділення для лікування хворих з хімічними залежностями]]
*[[Денний стаціонар]]
*[[Денний стаціонар]]

Версія 12:13, 2 червня 2011

Зміст

Сайт в разработке

Київська міська наркологічна клінічна лікарня являє собою унiкальну вiтчизняну систему лiкування та реабiлiтацiї хворих, якi мають проблеми вживання наркотикiв та алкоголю та членiв їх сiмей. КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наркологiчна служба, що обслуговує весь Київ (близько 5 тис. стацiонарних та 10 тис. амбулаторних хворих на рiк).

КМНКЛ "Соцiотерапiя" - перша установа в Українi, де з 1989р. почали працювати соцiальнi працiвники, в тому числi з числа колишнiх пацiєнтiв наркологiчної служби та їх родичiв.
Система роботи КМНКЛ "Соцiотерапiя" пройшла випробування та визнана фахiвцями Всесвiтньої Органiзацiї охорони здоров’я, Мiжнародного Комiтету з контролю за наркотиками ООН, фахiвцями iнших реабiлiтацiйних та науково-дослідницьких центрiв США, ФРН, Швецiї, деяких iнших країн, а Національною координаційною радою боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України виділена як базова для впровадження в нашій країні.
Головна особливiсть КМНКЛ "Соцiотерапiя" - це наявнiсть цiлiсної системи безкоштовного обслуговування наркологiчних хворих та членiв їх родин, що включає в себе найрiзноманiтнiшi пiдходи вiд бiологiчно спрямованих, включаючи реанiмацiю, до найсучаснiших психологiчних професiйних програм, а також пiдроздiлiв, побудованих на принципах колективної вiдповiдальностi хворих (терапевтичнi спiльноти). Наркологiчнi захворювання потребують саме цiлiсного системного пiдходу, а не сподiвань на видатнi можливостi однiєї особи чи одного окремого пiдроздiлу.

Історична довідка

Київську мiську наркологiчну лiкарню «Соціотерапія» було створено в 1979 році, як Київський міський наркологічний диспансер. В 1990 році наказом Головного управління охорони здоров'я м. Києва, виходячи з деонтологічних причин та в зв'язку з розпочатою реорганізацією, установа отримала назву – Київське об’єднання «Соцiотерапiя». В 1998 роцi згiдно з наказом Головного управлiння охорони здоров’я м. Києва вiд 19.12.98р. № 392 на виконання розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї вiд 27.10.1997 №1718 «Про реорганiзацiю закладiв охорони здоров’я м.Києва» КО «Соцiотерапiя» отримало свою сучасну назву.

Лікувальні потужності

Стаціонарна допомога наркологічним хворим надається п'ятьма відділеннями, що надають амбулаторну та стаціонарну наркологічну допомогу в цілодобовому режимі та розташовані в різних районах міста, як на лівому, так і на правому березі.
Зміст клінічної діяльності згаданих підрозділів є різним. Стаціонари та денні стаціонари об'єднані в цілісний лікувально-реабілітаційний комплекс, де відділення взаємодоповнюють одне одного. Всіх наркологічних хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, обов’язково обстежують лікарі: кардіолог, хірург, терапевт, пульмонолог, окуліст, невропатолог, ендокринолог, гінеколог та консультує психіатр. Хворі проходять обстеження з термодіагностики, УЗО, електроенцефалографії, ЕКГ. Установа забезпечує проведення ургентним хворим гіпербаричну оксигенацію, гемосорбцію, мікрорезонансну терапію, лазеротерапію, голкорефлексотерапію.

Інші підрозділи лікарні

Реабілітація пацієнтів

Замісна підтримувальна терапія

Замісна терапія розглядається як один з варіантів лікування для наркозалежних людей, які фактично не можуть припинити вживання ін'єкційного наркотику, навіть якщо прагнуть це зробити.
Сьогодні вже понад 60 країн світу визнали ефективність зазначеного методу лікування: США (більш як 200 тис. пацієнтів), Великобританія (128 тис.), Франція (105 тис.), Італія (91 тис.), Іспанія (89 тис.), Німеччина (75 тис.), Австралія і Нова Зеландія (понад 20 тис.), Канада (15 тис.), Китай (12 тис.) та iн.
Усього у світі на цей час налічується понад 800 тисяч пацієнтів програм замісної терапії, рік у рік їх стає більше, у т.ч. за рахунок країн пострадянського простору. Слід брати до уваги, що в усіх без винятку 27 країнах Євросоюзу замісна підтримуюча терапія є стандартом наркологічної допомоги, поряд із реабілітаційними та детоксикаційними компонентами лікування наркозалежності.
У 2004 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) та Управління ООН з проблем наркотиків і злочинності (УООННЗ) визнали замісну терапію «одним із найефективніших видів фармакологічного лікування опіоїдної залежності». Спiльна позицiя ВООЗ/УООННП/ЮНЭЙДС - "Заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с зависимостью и в профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа: Опиоидная зависимость – сложное состояние, часто требующее длительного лечения и ухода, – связана с высоким риском инфицирования ВИЧ в случае инъекционного введения опиоидов с использованием зараженного инструментария. Поскольку не существует единственного метода лечения, эффективного для всех индивидов с опиоидной зависимостью, должен быть доступен достаточно широкий арсенал разнообразных методов. Заместительная поддерживающая терапия – один из наиболее эффективных методов лечения опиоидной зависимости. Заместительная поддерживающая терапия – основной компонент приближенных к населению подходов к ведению пациентов с опиоидной зависимостью и профилактике инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН)".
Вперше в Україні, у грудні 2004 року, впроваджені програми замісної терапії у Києві, а саме в Київській міський наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» з використанням препарату "Бупренорфіну гідрохлорид", а у 2007 – з використанням препарату "Метадолу гідроохлорид". Відтоді програми ЗПТ поширилися у всі регіони України. У нашій лікарні програма поєднана з психо-соціальною допомогою, з урахуванням того, що повинен бути доступний широкий спектр послуг з лікування.

Відділення профілактичних наркологічних оглядів громадян

Наркологічне диспансерне відділення

Відділення медичних оглядів на стан алкогоольного та наркотичного сп'яніння

Інформаційно-консультативні соціально-наркологічні приймальні

Профілактична робота